SISU informa

SISU Informa 85/5

Utgivningsår: 1985
Nummer: 85/5
Titel: SISU Informa 85/5
Sammanfattning: Nu har snart ett halvår förflutit  sedan SISU startade verksamheten.  Ser man på vad som har  åstadkommits finns det all anledning  för såväl SISU:s personal  som för våra samarbetspartners  från medlemsföretagen att  känna sig nöjda. Trots strejk och ca 5 månader  försenad installation av dataväxel  är verksamheten i stort  sett i fas med planerna.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_85_5