Övrigt

Ramprogram 1984 -1987

Utgivningsår: 1984
Nummer:
Titel: Ramprogram 1984 -1987
Sammanfattning: SISU:s första ramprogram. Den operativa verksamheten startade Januari 1985. Institutets mål var "....att i nära samarbete med universitet, tekniska högskolor, andra vetenskapliga institutioner samt det svenska näringslivet och den offentliga förvaltningen bedriva forskning och utveckling inom informationssystem-området, följa utvecklingen såväl nationellt som internationellt inom detta område samt förmedla forskningsresultat och kunskap till det svenska näringslivet och den offentliga förvaltningen."
Kategori: Ramprogram
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - Ramprogram 1984-1987