Året i korthet

1987

SISU:s tredje verksamhetsår.

Ramprogram
Ramprogram 1984 -1987
Ramprogram 1987-1990
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1987 - 1988
Dokument och rapporter
Databaser - enkla att använda
Distributed databases
Generellt teknikstöd för ärendehantering
Referensmodell för Människa-Dator-Interaktion
Övrigt
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 87/2-3
SISU Informa 87/4
SISU Informa 87/5
SISU Informa 87/6-7
SISU Informa 87/8
SISU Informa 87/8