SISU analys

Databaser - enkla att använda

Utgivningsår: 1987
Nummer: SA-nr5
Titel: Databaser - enkla att använda
Sammanfattning: Det här numret av SISU-analys behandlar vilka vägar det finns att underlätta sökning i databaser där SQL går att använda. Artikeln är skriven av Erik Knudsen och han är systemvetare, utbildad vid Institutionen för ADB, Stockholms universitet. Därefter arbetade han med utveckling av kunskapsbasenide system på Infologics.  Idag är han konsult på SISU och kombinerar det med att undervisa i logikprogrammering och att forska i naturliga språk hos SYSLAB.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Erik Knudsen
SA-nr5 - Databaser - enkla att använda