Effektiv IT

Ramprogram 1987-1990

Utgivningsår: 1984
Nummer:
Titel: Ramprogram 1987-1990
Sammanfattning: Institutet genomför ett ramprogram på uppdrag av och med stöd av STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling och intressentsammanslutningen ISVI, Intressentöreningen för Svensk Informationssystemutveckling. Ramprogrammet är treårigt och har utarbetats av ISVI. .
Kategori: Ramprogram
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - Ramprogram 1987-1990 (förslag)