Övrigt

Verksamhetsberättelse 1987 - 1988

Utgivningsår: 1988
Nummer: 1
Titel: Verksamhetsberättelse 1987 - 1988
Sammanfattning: SISU hade vid periodens  utgång 18 personer fast  anställda och 4 obiektsanställda.  Dessutom har under  perioden ett antal tillfälliga  konsulter samt tlmarvoderad  personal anlitats.  Overenskommelsemed  ytterligare 5 personer (3  obiektsanställda och 2 fast  anställda) har undertecknats.  De böriar sina anställningar  efter den l lull  1988.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 87_88