Effektiv IT

SISU Informa 87/8

Utgivningsår: 1984
Nummer:
Titel: SISU Informa 87/8
Sammanfattning: Under hösten har vi haft träffar med våra kontaktpersoner och  med utbildningsansvariga i intressentkretsen. Dessa träffar har  givit en mängd impulser och många av dessa har omsatts i olika  åtgärder. - Mer och mer har också framstått som viktigt för SISU:s  verksamhet att nå en högre grad av interaktion med intresserade  och lämpliga personer hos våra intressenter.
Projekt:
Språk: --
Författare:
SISU_informa_87_8