SISU informa

SISU Informa 87/4

Utgivningsår: 1987
Nummer: 87_4
Titel: SISU Informa 87/4
Sammanfattning: I samband med planering av nästa ramprogramperiod  har vi inom SISU naturligtvis diskuterat hur  våra kontakter och hur vårt samarbete med medlemsföretagen  utvecklats. Samarbetsprojekten och de  igångsatta tillämpningsprojekten har utvecklats  mycket bra tack vare entusiasm och, ibland stora,  insatser från kontaktpersoner och andra professionella  i medlemsföretagen. Det finns flera mönsterexempel  på hur ett medlemsföretag  verkligen kan utnyttja SISU och dess  resurser. Men det fmns också - tyvärr - företag  som vi har haft (alltför) lite kontakt med och som  skulle kunna få betydligt större nytta av sitt medlemsskap.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_87_4