SISU informa

SISU Informa 87/6-7

Utgivningsår: 1987
Nummer: 87_6-7
Titel: SISU Informa 87/6-7
Sammanfattning: Jag kan också märka en klar, allmän kompetenshöjning såväl  hos EG: s forskare som dess "praktiker". För några år sedan var  det fortfarande amerikaner som dominerade bidragen till olika  vetenskapliga konferenser i lT -området. Trenden är nu att EGeuropeerna  ständigt ökar sin bidragsdel i dessa sammanhang.  Personligen tycker jag dessutom att i området informationssystem  (inkl. programvaruteknik) de mer innovativa bidragen kommer  just nu från EG-Europa. Vad som är mest glädjande är att  andelen industri- och näringslivsfolk som kommer med bidrog  av hög kvalitet är kraftigt ökande. Detta gäller framför allt  representanter från England, Tyskland, Nederländerna, Italien,  Frankrike och Tyskland. Även Danmark börjar röra på sig. I  Sverige finns tyvärr på många håll fortfarandc en skeptisk  inställning till nyttan av allt detta. Jag tror att det är en farlig  inställning. Den grundläggande tekniska och vetenskapliga  kompetens som nu håller på att byggas upp bland deltagare i  EG:s ESPRIT-projekt kommer att ge konkurrens främjande  utdelning ganska snart. Det finns många tecken på det redan  nu.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_87_6-7