SISU analys

Distributed databases

Utgivningsår: 1987
Nummer: SA-nr6
Titel: Distributed databases
Sammanfattning: Detta nummer av SISU Analys redogör för forskningsområdet distribuerade  databassystem. Eftersom området ar nytt och svårt, finns ännu så lange endast prototypsystem i forskningsmiljö realiserade. Det är därför i första hand allmänna  problemställningar och teorier som presenteras. Några viktiga forskningssystem  nämns dock kort.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Benkt Wangler
SA-nr6-distributed-databases