Projektbeskrivning

Hybris

Period: 1988 - 1992
Beskrivning:

Projekt som resulterade i ett grafiskt gränssnitt för relationsdatabaser. Hybris kom att under flera år utgöra en mycket uppskattad programvara som prövades i praktiken hos flera intressenter, däribland Telia och Posten. Hybris var banbrytande med sitt grafiska och lättanvända söksystem för relationsdatabaser. Innehållet i databasen presenterades i form av en konceptuell modell.

Hybris kommersialiserades 1996 av CNet under produtknamnet Visual Net. Hybris lever än idag vidare, nu i form av en ny Internet-baserad version, WebHybris.

Dokument kopplade till projektet
Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Erfarenheter från användning av Hybris. -Ett multimedia hjälpmedel för navigering i Televerkets PULS Databas
HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering
Hybris i Unix-miljö - Förstudie
En utvärdering av Hybris
Hybris-användare
HYBRIS - A first step towards efficient information resource management