Hybris-användare

Utgivningsår: 1989
Nummer:
Titel: Hybris-användare
Sammanfattning: Videon visar några Hybris-användare, däribland Bertil Andersson, Christina Andersson och Morgan Ericsson. De samtalar och diskuterar fördelarna med ett grafisk gränssnitt mot en databas.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Hybris
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
hybris.wmv