Övrigt

Erfarenheter från användning av Hybris. -Ett multimedia hjälpmedel för navigering i Televerkets PULS Databas

Utgivningsår: 1990
Nummer:
Titel: Erfarenheter från användning av Hybris. -Ett multimedia hjälpmedel för navigering i Televerkets PULS Databas
Sammanfattning: Huvudinnehåll.  HYBRISär ett multimedia hjälpmedel för att navigera och hämta  information från stora och komplexa databaser. Det har under ca fyra  månader provats inom Norrköpings teleområde. Erfarenheterna från  detta prov visar att HYBRISger ett kraftfullt stöd för informationshämtning  i komplexa databaser och är särskilt lämpat för "sällananvänd  are " som utifrån en frågeställning skall formulera frågor till en  databas. HYBRISmedför ökad effektivitet i arbetet genom det användarvänliga  gränssnittet. HYBRIShar vidareutvecklats under provet genom  s k "rapid prototyping" med nära samarbete mellan användare och  systemutvecklare. Detta har bidragit till ökad motivation till användning  och snabba förändringar. Datainsamling har skett genom ett flertal olika  metoder vilket möjliggjort kompletterande analyser och verifiering av  resultat.
Projekt: Hybris
Språk: Svenska
Författare: Christer Sahlin
FOA_89-90 - Erfarenheter från användning av HYBRIS