Året i korthet

1989

Den mycket positiva utvecklingen av SISU:s  verksamhet fortsätter. I ekonomiska termer  har omsättningen ökat från 26 Mkr 1988/89  till 33 Mkr budgetåret 1989/90. Men SISU:s  resultat bör inte mätas i ekonomiska termer,  utan snarare i vilka effekter vårt arbete har hos  intressenterna.

Detta var året då SISU startade sitt framgångsrika engagemang i Europeiska FoU-projekt inom EUs ramprogram. Först ut var projekten TEMPORA och KIWIS.  

1989 var året då programmet Hybris sjösattes. Det var ett grafiskt gränssnitt för sökning i databaser som vid den tiden uppfattades som mycket innovativt och lättanvänt jämfört med de söksystem som fanns tillgängliga.

Mac:ar och Unixmaskiner samsades i nätverk.


Ramprogram
Ramprogram 1987-1990
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1988 - 1989
Dokument och rapporter
En experimentell studie av CASE-verktygen DEFT och IEW-WS
HYBRIS - A first step towards efficient information resource management
OSI - referensmodell och specifikationsmetod
Övrigt
Access to the Repository using Natural language knowledge
HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering
Hybris-användare
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 89/1
SISU Informa 89/2
SISU Informa 89/3