SISU analys

OSI - referensmodell och specifikationsmetod

Utgivningsår: 1989
Nummer: SA-nr8
Titel: OSI - referensmodell och specifikationsmetod
Sammanfattning: Allt fler ansluter sig till de standards som ryms  inom referensrnodellen Open Systems Interconnection  - OSI. Många sätter likhetstecken mellan standards och OSI, men det är bara en aspekt på OSI. OSI kan också användas som referensmodell och specifikationsmetod. Att betrakta OSI ur dessa två aspekter underlättar kommunikation mellan  dem som utvecklar kommunikationssystem samt ökar förståelsen för hur kommunikation utformas. 

I det här numret av SISU analys kommer OSI att  framförallt behandlas som referensmodell och som  specifikationsmetod. Numret är skrivet av civ.ing.  Thomas Muth, som kombinerar sin lärar- och  forskargärning på Institutionen för Data- och  Systemvetenskap, Stockholms Universitet, med att  utveckla metoder på Ellemtel AB.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Thomas Muth
SA-nr8 - OSI