Övrigt

Verksamhetsberättelse 1988 - 1989

Utgivningsår: 1989
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1988 - 1989
Sammanfattning: Vad som också är mycket glädjande är att engagemanget  från intressenterna har utvecklats mycket kraftigt under de  senaste två åren. Satsningen iform av främst personalresurser från intressenterna i olika projekt kan beräknas under perioden 88/89 till ett värde av 6 Mkr.Denna satsning och ökningen av uppdragsforskningen talar for att SISU bedriver en verksamhet och har en kompetens som svarar mot behoven hos sina intressenter. Även resultat som utvecklas i samband med uppdragsforskningen får oftast spridas utanfor det aktuella projektet till nytta for andra, närbesläktade projekt. Man märker att en kollektiv känsla börjar uppstå.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 88_89