Projektbeskrivning

TRIAD - Verksamhetskrav

Period: 1990 - 1994
Beskrivning: Delprojekt inom TRIAD med fokus på beställarnas krav och behov.
Dokument kopplade till projektet
Den gemensamma informationsmarknaden
Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data
FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling
DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner
INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET
IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning