Projektbeskrivning

TRIAD - Uttagssystem

Period: 1990 - 1994
Beskrivning: Delprojekt inom TRIAD som fokuserade på principer och verktyg för att förenkla åtkomst av information för slutanvändare.
Dokument kopplade till projektet
Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
Hybris i Unix-miljö - Förstudie