Projektbeskrivning

Objektorientering

Period: 1991 - 1998
Beskrivning: Projektet bevakar, analyserar och värderar dagsläge och aktuella trender inom "objektorientering". Resultat rapporteras genom rapporter och seminarier. Den i dagsläget mycket aktiva och uppmärksammade sammanslutningen för de facto standardisering inom området, Object Management Group, ägnas för närvarande speciellt intresse, framförallt de nyligen initierade aktiviteterna med inriktning mot standardisering av och samverkan mellan s.k. "Business Objects".
Dokument kopplade till projektet
Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner
Java Internet Business Expo
OMG - vad, när, hur?
OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems
En introduktion till Hybrid-dbms
Data Warehouse - en introduktion
Objektorientering - de vanligaste begreppen
Objektorienterade databashanterare