Året i korthet

1999


Ramprogram
Ramprogram 1996 - 2000
Verksamhetsberättelse
Dokument och rapporter
8th International World Wide Web conference
Agent Perspectives - An Overwiev with Applications in Electronic Commerce
Dynamics Consolidated - A Case Study in Public administration
Fenomenet internet - Internetföretagen och deras marknad
Från traditionellt till digitalt handel med uphovsrätt
Metadata for the Mgmt of electronic Doc in the Governmental Organd Learning Objects
Myndighetsinformation i informationssamhället
The Use of PET, Privacy-Enhancing Technologies
Övrigt
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning