Året i korthet

1988

Det som är mycket glädjande är att engagemanget från intressenterna har utvecklats mycket kraftigt under de  senaste två åren. Satsningen iform av främst personalresurser från intressenterna i olika projekt kan beräknas under perioden 88/89 till ett värde av 6 Mkr.Denna satsning och ökningen av uppdragsforskningen talar for att SISU bedriver en verksamhet och har en kompetens som svarar mot behoven hos sina intressenter. Även resultat som utvecklas i samband med uppdragsforskningen får oftast spridas utanfor det aktuella projektet till nytta for andra, närbesläktade projekt. Man märker att en kollektiv känsla börjar uppstå.

Ramprogram
Ramprogram 1987-1990
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1987 - 1988
Dokument och rapporter
Kunskapssystem
Meddelandehanteringssystem
Övrigt
AVANCE: An Object Management System
Hybris-användare
Selecting a Strategy for Computer-aided Software Engneering
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 88/2
SISU Informa 88/3-4
SISU Informa 88/5
SISU Informa 88/6-7