SISU informa

SISU Informa 88/2

Utgivningsår: 1988
Nummer: 88_2
Titel: SISU Informa 88/2
Sammanfattning: Posten driver sedan ca 1,5 år en genomgripande verksamhet  för utformning och genomförande aven informatikstrategi.  Gert Persson som är ansvarig och tillika för kontakten med  SISU, berättar om detta. ESPRIT-satsningen inom EG är imponerande. Bertil Berg  vid MEFOS ger en totalöverblick och råd till den som vill  bygga upp kontakter i den miljön.  Internationella kalendariet tar upp tre intressanta konferenser.  - Vi vore mycket glada för rapport från dem eller  andra inom SISU:s verksamhetsområde att ta in i Informa  för att sprida informationen i vår krets.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_88_2