SISU analys

Kunskapssystem

Utgivningsår: 1988
Nummer: SA-nr7
Titel: Kunskapssystem
Sammanfattning: Syftet med detta nummer av SISU ANALYS är att ge en inblick i vad som avses med teknologi för kunskapssystern, illustrera användningen av denna, samt att ge vissa prognoser om hur de metoder och tekniker som ingår under denna rubrik kan komma att inlemmas i mer tradi tionell informations teknologi.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Carl-Gustaf Jansson
Åsa Rudström
SA-nr7 - Kunskapssystem