Projektbeskrivning

Effektiv IT - Systemförnyelse

Period: 1993 - 1995
Beskrivning: arvet
Dokument kopplade till projektet
Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?
Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem
Kunskap för hantering av systemarvet
Ekonomiaspekter på informationssystemarvet
Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område