Projektbeskrivning

Effektiv IT - Systemutvecklingens ledtider

Period: 1993 - 1997
Beskrivning:
Dokument kopplade till projektet
Integrerad Systemutveckling.
GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
Datorstöd för integrerad systemutveckling