Projektbeskrivning

Effektiv IT - IT:s ekoonomi och management

Period: 1993 - 1997
Beskrivning:
Dokument kopplade till projektet
Business Process Reengineering
Managing Information Technology
Ekonomisk värdering av IT-satsningar
IT i årsredovisningen
Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar