Projektbeskrivning

TEMPORA

Period: 1989 - 1994
Beskrivning:

Ett av SISU:s första EU-projkt i ESPRIT-2, inom området temporala databaser och regelbaserad kravspecifikation. Projektet utvecklade  språk, verktyg och metoder för explicit formulering av regler som  involverar tidsdimensionen.

Tempora info på CORDIS

Dokument kopplade till projektet
Integrating Database Technology, Rule Based Systems: The Tempora Paradigm
An Entity-Relationship Model Extended to Describe Historical Information
The Entity Relationship Time Model and the Conceptual Rule Language
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
Modellering enligt Tempora
Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden