Projektbeskrivning

SISU - Kunskapsöverföring

Period: 1985 - 1999
Beskrivning: En av SISU viktigaste uppgifter var teknik- och kunskapsöverföring till svensk industri. Det skedde på många olika sätt - rapportutgivning, pulbicering av tidskriften SISU Informa, kurser, seminarier och dessutom i form av avknoppningsföretag. Under senare delen av 90-talet kom Internet/WWW att få en allt större betydelse för kunskapsspridningen från SISU.
Dokument kopplade till projektet
Experiences from Technology Transfer Initiatives at SISU
SISU kurser 1991 mars - april
Intuitive-kurs