Projektbeskrivning

Effektiv IT - Verktyg för verksamhetsutveckling

Period: 1993 - 1997
Beskrivning:
Dokument kopplade till projektet
Business Process Reengineering
Metoder för Business Process Reengineering
Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling