Projektbeskrivning

Processförbättring

Period: 1996 - 1997
Beskrivning: Inom projektet Processförbättring har vi under hösten 1996 och våren 1997 genomfört ett antal fallstudier. Fallstudierna har givit oss möjlighet att prova nya koncept och ideer som bland annat inneburit dramatiskt kortade ledtider för mätning i och av processer. Detta gäller både utveckling av mätinstrument och genomförande av mätning. Fokus har hela tiden varit på processen, men med stöd av Internets grafiska gränssnitt World Wide Web, frågekonstruktionsverktyget WISE, analysprogrammet SAS samt egenutvecklade arbetsmetoder har ledtiderna kortats avsevärt. I ett fall minskade ledtiderna från ca 2 månader till ungefär en vecka.
Dokument kopplade till projektet
Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)
Processmätning på Intranet
Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen