Projektbeskrivning

Intuitive

Period: 1993 - 1995
Beskrivning:
Ett EU-projekt inom Esprit-3, för utveckling av ett integrerat, grafiskt orienterat och röststyrt datorstöd för åtkomst av information i stora datamängder där data kan finnas i olika databaser och kan vara i olika format såsom text, grafik, ljud, bild och video.
Dokument kopplade till projektet
Carl Bildt och Intuitive
Accessing Information in large corporate databases - the intuitive approach
Intuitive tools for information retrieval - requirements and architecture
Application design with the intuitive tools - two case studies
Intuitive slutrapport
Intuitive-kurs
A Tool for Design of Multimedia Information Retrieval Systems
Survey of Text Retrieval Products
Applications of a Multimedia Information Retrieval System - flve case studies
CQL - a query language for retrieving multimedia information