Projektbeskrivning

SISU Studio

Period: -
Beskrivning: SISU Studio var en experimentell miljö för grupparbete och interaktiva presentationer. En hel glasvägg belystes bakifrån av en datorprojektor så att väggen fungerade som en stor skärm. Från början  av 90-talet och framåt utgjorde SISU Studio en viktig del i all SISU:s seminarie- och kursverksamhet.  SISU Studio inspirerade också till flera projekt kring gruppdatorteknik.
Dokument kopplade till projektet
Carl Bildt och SISU Studio
IT för affärsstrategisk planering
IT-Briefing
Gruppdatorteknik
Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling