Projektbeskrivning

Handboksteknologi

Period: 1992 - 1993
Beskrivning: I början av 90-talet startade SISU:s MDI-grupp flera aktiviteter kring utforskning av teknik för handböcker. Det inkluderade både tekniska lösningar såväl som användbarhetsaspekter.
Dokument kopplade till projektet
Överblicksproblemet i hypermedia
Användarstudie av elektronisk handbok