Projektbeskrivning

Användbar IT

Period: 1995 - 1996
Beskrivning: Projektet i sin helhet syftar till att minska det avstånd som finns mellan MDI-forskningen och tillämpningen av dess resultat i näringslivet. Projektet har inletts med att ta reda på i vilken utsträckning systemutvecklare arbetar användarcentrerat under systemutvecklingsprocessen (denna enkätstudie). Projektet fortsätter i form aven fåltstudie på ett företag som arbetar med systemutveckling. Fältstudien kommer att fokusera de villkor som råder för systemutvecklare i Sverige idag samt förmedla kunskap inom området "användarcentrerad systemutveckling". Slutresultaten från projektet förväntas innehålla kunskap som blir till nytta för både forskare och praktiker.
Dokument kopplade till projektet
Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem
Användbarheten i praktiken