Projektbeskrivning

Kunskapsbasen

Period: 1996 - 1996
Beskrivning: Kunskapsbasen var det projekt som inledde SISU:s satsning på omvärldsbevakning och Business intelligence. En viktig del i projektet var experiment med det egenutvecklade verktyget Cobis.
Dokument kopplade till projektet
Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
IT för ömvärldsbevakning