Projektbeskrivning

PIMWIN

Period: 1992 - 1993
Beskrivning: PimWin var ett projekt på Posten Brev som syftade till att pröva ett Hybris-baserat system i verklig användning. Runt Hybris byggdes ett skrivbordsliknade verktyg där användare hade tillgång till olika funktioner. PimWin var det första testet av Hybris i PC-version.
Dokument kopplade till projektet
PIMWIN - en fallstudie vid Posten