Projektbeskrivning

SISU - Kurser/Seminarier

Period: 1990 - 1998
Beskrivning: En viktig och betydande del av SISU:s verksamhet under 90-talet var kurser och seminarier för intressentföretagen. Dessa hölls i allmänhet i SISU Studio och var mycket uppskattade bland intressenterna.
Dokument kopplade till projektet
IT för affärsstrategisk planering
IT-Briefing
SISU kurser 1991 mars - april