Projektbeskrivning

Reverse Modeling

Period: 1991 - 1991
Beskrivning: I många organisationer finns idag ett stort antal databas- och informationssystemtillämpningar, som utvecklats kontinuerligt under en lång period. Ett problem med dessa system är att den exakta förståelsen av de data som finns isystemen ofta gått förlorad under årens lopp. Självfallet försvårar detta en effektiv användning av systemen, och det är därför viktigt att på olika sätt försöka bygga upp en bättre förståelse av de data som redan finns i en organisation. Ett sätt att göra detta är att beskriva data med hjälp aven konceptuell modell, som ligger på en högre abstraktionsnivå än traditionella datamodeller. I Reverse Modeling projektet jämfördes tre olika ansatser för att med utnyttjande av expertsystemteknologi producera en konceptuell modell från en relationsdatabas.
Dokument kopplade till projektet
Reverse Modeling