Projektbeskrivning

Laturi

Period: 1992 - 1994
Beskrivning: Laturi var ett verktyg och en erfarenhetsdatabas för att mäta och förutsäga kostander och resursbehov för ett projekt. SISU hade tillgång till detta via ett samarbete med ett finskt forslkningsinstitut, TIEKE. Det utgjorde en viktig del i SISU:s arbete kring mätning och effektivisering av systemutveckling.
Dokument kopplade till projektet
Mätning för Effektiv Systemutveckling