Projektbeskrivning

Kompetensnät Multimedia

Period: 1990 - 1991
Beskrivning: Kompetensnät Multimedia var startskottet för SISU:s satsningar kring multimedia som senare ledde fram till projekt som Intuitive, Elektronisk Tidning och Multimedia Broker. Projektet bidrog i första hand till kunskapsuppbyggnad såväl inom SISU som hos de intressenter som deltog i nätverket.
Dokument kopplade till projektet
DVI - Digital Video Interactive