Projektbeskrivning

Krav på generellt datorstöd för ärendehantering

Period: 1987 - 1987
Beskrivning:
Projektet syftade till att analysera och utforma krav på ärendehanteringssystem.
Dokument kopplade till projektet
Generellt teknikstöd för ärendehantering