Projektbeskrivning

Dialogmodellering

Period: -
Beskrivning: Ett tidigt ramprogramprojekt
Dokument kopplade till projektet
Referensmodell för Människa-Dator-Interaktion