Projektbeskrivning

Avance/OPAL

Period: 1985 - 1988
Beskrivning: OPAL var ett av SISUs första programvaruutvecklingsprojekt, med syftet att att ta fram ett  systemutvecklingsverktyg speciellt avsett för distribuerade, interaktiva kontorsinformationssystem. Projektet kom sedermera att fokuseras kring FoU om objekthanteringssystem i distribuerade och  decentraliserade miljöer, under namnet Avance. Såväl Opal som Avance fick internationell uppmärksamhet inom det objekt-orienterade forskningsområdet.
Dokument kopplade till projektet
AVANCE: An Object Management System
Några aspekter på kontorsinformationssystem