Projektbeskrivning

RAMATIC

Period: 1985 - 1992
Beskrivning: RAMATIC var ett av SISU:s första teknik och metodutvecklingsprojekt inom utvecklinmgsmetodik och datorstöd för SU/CASE. RAMATIC-systemet som utvecklades av SISU-Göteborg, vara att sk CASE-skal som kunde konfigureras för olika systemutvecklingmetoder. RAMATIC kom att ingå som verktyg i ett flertal projekt under hela SISU:s verksamhet.
Dokument kopplade till projektet
Grafiskt datorstöd