SISU analys

Grafiskt datorstöd

Utgivningsår: 1986
Nummer: SA-nr3
Titel: Grafiskt datorstöd
Sammanfattning: Temat denna gång är "GRAFISKT BASERADE DATORSTÖD FÖR SYSTEMBESKRIVNING". 

Det finns många metod- och modelleringsansatser inom systemutvecklingsområdet. I flera av dem, kanske t o m i merparten av dem, används, tillsammans med andra tekniker, beskrivningstekniker som är grafiskt orienterade. För att underlätta arbetet med att skapa och hantera graferna utvecklas allt oftare datorstöd med möjlighettiII interaktiv grafisk editering, specielltsom tillräckligt  kraftfull hårdvara, skärmar samt mjukvarukomponenter nu har blivit tillgängliga som möjliggör detta. Ibland använder man begreppet modelleringsstöd och avser då datorstöd, som stödjer modelleringsarbete i samband med systemutveckling på ett "djupare" sätt genom att bistå  med relevanta och användbara analyser, kontroller och utsökningsmöjligheter.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Ramatic
Språk: Svenska
Författare:
SA-nr3-grafiskt-datorstöd