Projektbeskrivning

Multimedia Broker

Period: 1996 - 1998
Beskrivning: Projektet utvecklade webb-teknik för multimedial innehållshantering (content management) och elektronisk publicering.
Dokument kopplade till projektet
Metadata on the Web using RDF