Välkomna till SISU i perspektiv!
Svenska Institutet för SystemUtveckling, SISU, var ett av de första industriforskningsinstituten inom IT-området i Sverige.
 
media\{E573596C-5213-11D6-AC90-00B0D022396B}\image\electrum.jpg SISU, Svenska Institutet för SystemUtveckling,  var ett av de första industriforskningsinstituten inom IT-området i Sverige. Mellan åren 1985 och 1999 spelade  SISU en viktig roll som bro mellan forskning och näringsliv genom att koppla samman praktik och forskning om systemutveckling, verksamhetsanalys och informationsteknologins användning.
 
 
I den här portalen finns det material som producerades av forskarna på SISU. Portalen är en historisk kunskapsbas för den som vill följa utvecklingen och ta del av resultaten från SISU:s verksamhet som bedrevs i en tid då dagens IT-Sverige formades.
 
Vad kan man hitta i SISU-portalen?
Under 2005 startade arbetet med att samla alla skrifter som producerats under SISU:s verksamhetstid. Resultatet av detta arbete presenteras på denna webbportal.

Varför en SISU-portal?
Syftet med denna portal är att göra verksamheten och framför allt dess resultat lätt tillgängliga för de personer som på olika sätt varit engagerade i verksamheten, i styrelser, som kontaktpersoner och som samarbetspartners, men även andra såsom forskare, studerande m.fl. Projektet har drivits av CNet Svenska AB med finansiering från SISU-stiftelsen (ISVI).

Portalens innehåll bygger främst på en större mängd digitaliserat material från olika projekt under SISU:s verksamhet.