Projektbeskrivning

AU-90

Period: 1987 - 1988
Beskrivning: Projektet syftade till att formulera ett antal strategier för administrativ systemutveckling. Detta gjordes baserat på en bedömning av tekniska, organisatoriska och strukturella krav och möjligheter uttryckta av organisationerna.