Projektbeskrivning

ABE

Period: 1987 - 1988
Beskrivning: ABE- Affärsinriktad begreppsanalys - studerade processen för att ta fram konceptuella modeller. Projektet involverade flera intressenter. Erfarenheten visade att kvalitén på modelleringens resultat beror starkt av sättet att agera under processens gång.