Projektbeskrivning

STANLI

Period: 1990 - 1992
Beskrivning: Stanli-projektet hade till uppgift att skapa standarder för elektronisk överföring av geografiskt relaterade data. Standardisering skulle göra det möjligt för yrkeskategorier som byggprojektörer, ledningsdragare och samhällsplanerare att utbyta data. Stanli finansierades aven rad organisationer och myndigheter och hade en årsbudget på cirka 4,5 miljoner kronor. Initiativtagare och huvudfinansiär var Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULl). SISU s roll i projektet avsåg bland annat utveckling av kurser i modellering samt metodik och modeller för upprättande av datakataloger.